PROJECTE JO, QUÈ PUC FER? Galeria Balaguer, Barcelona,2007


“... en l'epicentre d'aquesta proposta, densa i ramificada, es troba un treball que concentra, com les pastilles Maggi, tot el sabor del bon brou. Enganxat a l’art és un manifest, la declaració d'una passió desmesurada i d'un somni esvaït. Però amb final feliç perquè, en les històries sobre la solitud del moment creatiu, sempre guanya l'art...”
“... A Maurí, no obstant això, li queda la veritat i, des dels abjectes llimbs pantanosos i solitaris de qui no arriba a la glòria, aixeca una exposició rodona. N’hi ha que tenen ofici. Jo què puc fer? Deriva en un conjunt de treballs en els quals l'artista es reafirma i es creix tocant tots els pals, de la pintura i l'escultura a la fotografia i les peces audiovisuals”
“En les projeccions d'aquest jo abjecte al que abans al·ludia. En el desplegament d'un imaginari surreal de les seves imatges fotogràfiques. En les orgies matèriques de les seves pintures. En els jocs ‘popypoètics’ dels seus objectes escultòrics. En la sublimació d'una videoperformance de gest controlat i aura freda. En tots aquests llocs s'expandeix i ramifica el treball d'Enric Maurí. Són ja molts anys fent realitat l'exigència de moure's en llibertat, saltant d'un estil a un altre i recorrent diferents moments”
(fragments del text d’Amanda Cuesta per al catàleg de l’exposició a la galeria Fidel Balaguer, 2007. Es pot llegir íntegre annex)

El projecte planteja les dificultats de crear a partir de la solitud de l’artista davant les estructures de poder. Tracta de la pràctica de l’art en un món on tothom està d’acord amb la importància de l’art però en el qual l’artista segueix negat i arraconat pel poder. Esdevé en un context que qüestiona el mercantilisme de l’art però no denuncia la potent influència de les grans infraestructures museístiques i mediàtiques en el mercat.
Maurí ironitza sobre aquestes situacions des de la quotidianitat, prenent els elements del seu entorn, del dia a dia, contraposant les coses petites de la vida a la institucionalització, o la sacralització, de l’art.
En l’exposició “El so de l’interval” el 1996 a la galeria Artual, manifestava la seva decisió de no seguir cap estil concret i de deixar fluir els plantejaments de les seves produccions en diferents mitjans, fent ús indistintament de diferents llenguatges.
En Jo què puc fer? l’artista es reafirma, incorporant la seva faceta de cantautor.


Castellano:

...en el epicentro de esta propuesta, densa y ramificada, se encuentra un trabajo que concentra, como las pastillas Maggi, todo el sabor del buen caldo. Enganxat a l’art (Enganchado al arte) es un manifiesto, la declaración de una pasión desmedida y de un sueño semitruncado. Pero con final feliz porque, en las historias sobre la soledad del momento creativo, siempre gana el arte...”
... A Maurí, no obstante, le queda la verdad y, desde el abyecto limbo pantanoso y solitario de los que no alcanzaron la gloria, arma una exposición redonda. Los hay que tienen oficio. Jo què puc fer? ( Qué puedo hacer, yo?) deriva en un conjunto de trabajos en los que el artista se reafirma y se crece tocando todos los palos, de la pintura y la escultura a la fotografía y las piezas audiovisuales”
En las proyecciones de ese yo abyecto al que antes aludía. En el despliegue de un imaginario surreal en sus imágenes fotográficas. En las orgías matéricas de sus pinturas. En los juegos ‘popypoéticos’ de sus objetos escultóricos. En la sublimación de una videoperformance de gesto controlado y aura fría. En todos esos lugares se expande y ramifica el trabajo de Enric Maurí. Son ya muchos años haciendo realidad la exigencia de moverse en libertad, saltando de un estilo a otro y recorriendo diferentes momentos”
(fragmentos del texto de Amanda Cuesta para el catálogo de la exposición en la galería Fidel Balaguer, 2007. Se puede leer íntegro anexo)
El proyecto plantea las dificultades de crear a partir de la soledad del artista ante las estructuras de poder. Trata de la práctica del arte en un mundo en que todos están de acuerdo con la importancia del arte pero en el que el artista sigue negado y arrinconado por el poder. Tiene lugar en un contexto que cuestiona el mercantilismo del arte pero no denuncia la potente influencia de las grandes infraestructuras museísticas y mediáticas en el mercado.
Maurí ironiza sobre estas situaciones desde la cotidianidad, tomando los elementos de su entorno, del día a día, contraponiendo las cosas pequeñas de la vida a la institucionalización, o la sacralización, del arte.
En la exposición “El so de l’interval” (El sonido del intervalo) en 1996 en la galería Artual, manifestaba su decisión de no seguir ningún estilo concreto y de dejar fluir los planteamientos de sus producciones en diferentes medios, haciendo uso indistintamente de diferentes lenguajes.
En Jo què puc fer? (Qué puedo hacer, yo?) el artista se reafirma, incorporando su faceta de cantautor.

English:


--> -->
“This project, inspired by the rivalry of ideas and the presentation of emblematic works for the great events, puts into evidence the tics and deformations that artistic production suffers today. That institutionalised way of understanding culture in the interests of the tourist industry, in which it has degenerated the named Barcelona Model. Here, Maurí recuperates the distance, building a parody that criticises the servilities of art, to make irony of the banal process of our cultural patrimony and our symbolic capital, making use of such an eloquent example as the standardisation of the Gaudí-like epidermis.
4 Projectes per esdevenir un souvenir de Barcelona –4 Projects to become a souvenir of Barcelona - is an artistic incarnation contrasting with the archetype presented in Addicted to art. We could think that if one project proposes an orderly, professional, aseptic and even insipid way of thinking and working, the other pleads madness, chaos and intensity as the only possible scene for creativity. However, Jo què puc fer? (What can I do?) and Jo què puc dir? (What can I say?) are only two sides of the same reality, and they show some of the great contradictions in our culture. The strange coexistence and connection of the subjective dimension, and the public dimension surrounding the artistic production.
(Fragment of the text by Amanda Cuesta for the catalogue of the exhibition in the Fidel Balaguer gallery, 2007. You can read the whole document attached).
Maurí makes irony of these situations.

The animations are proposed as a design studio for the 4 models of souvenirs inspired by “memorable” moments or locations in the city of Barcelona. Maurí, recreated in 3D, represents 3 prototypes of Gaudi-style objects, ready for their industrial fabrication and their commercialisation as souvenirs. These souvenirs take the name of “Maudins”.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog